Mini Cooper Forum banner
1 - 17 of 17 Posts

·
Registered
Joined
·
1 Posts
hee Nederlanders,

Ik zou graag jullie mening willen horen over de NM Eng. power module!?

Ik moet alleen nog even wachten tot ik hem heb, maar besteld is hij al! Hij komt onder mijn MCS JCW pro uitvoering.

192 pk + jcw exhaust + power module= ....? (ik ben benieuwd)

Maar wat is jullie mening?

groeten!
 
1 - 17 of 17 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top